Cung cấp các loại giống vật nuôi từ Viện chăn nuôi quốc gia, uy tín, chất lượng đảm bảo

  • Thread starter Ngô Thị Thắm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Thị Thắm

Guest
#1
<p>Nhận cung cấp cho thị trường c&aacute;c loại vật nu&ocirc;i mới được nghi&ecirc;n cứu lai tạo từ Viện chăn nu&ocirc;i, đảm bảo uy t&iacute;n, chất lượng cao. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại giống vật nu&ocirc;i mới được lai tạo như g&agrave; Ai cập trắng, chim trĩ đỏ, chồn nhung đen, c&aacute;c loại g&agrave; thả vườn, lợn si&ecirc;u nạc, ngan, vịt....Nhạn đặt h&agrave;ng với số lượng lớn, giao h&agrave;ng tận nơi.</p><p>Chi tiết li&ecirc;n hệ:</p><p>Ng&ocirc; Thị Thắm</p><p>Hotline: 097.334.0069<br /><br />Trung t&acirc;m thực nghiệm v&agrave; Bảo tồn vật nu&ocirc;i - Viện chăn nu&ocirc;i</p><p>Thụy Phượng - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thị Thắm
- Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
- Tel, Fax: 0973340069 ::: FaX
- email: ngotham1507@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx