cung cấp các loại mặt hàng nông sản tùy theo nhu cầu khách hàng

  • Thread starter triduc
  • Ngày gửi
T

triduc

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 200%"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH XNK Tr&iacute; Đức</strong> l&agrave; một c&ocirc;ng ty uy t&iacute;n hoạt động mạnh trong lĩnh vực xuất &ndash; nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản thực phẩm. Với quy m&ocirc; rộng khắp, Tr&iacute; Đức c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng về c&aacute;c loại mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, như : Gừng, nghệ, tỏi, ớt, tinh bột sắn&hellip;.. Sản phẩm của c&ocirc;ng ty Tr&iacute; Đức bao gồm cả tươi v&agrave; kh&ocirc;, c&oacute; thể cung cấp với số lượng lớn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, chất lượng lu&ocirc;n bảo đảm l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; h&agrave;ng đầu. </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 200%"><em>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin cụ thể, kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</em></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 200%"><strong>ĐC: C&ocirc;ng ty TNHH XNK Tr&iacute; Đức &ndash; 0913 297173- 0906 207 708</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 200%"><strong>Email: phianh810@gmail.com</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: triduc
- Địa chỉ: hà nội - tp.hcm
- Điện thoại: 0913297173 - Fax:
- email: phianh810@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx