Cung cấp các loại ớt

  • Thread starter leducqlda
  • Ngày gửi
L

leducqlda

Guest
#1
<p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty Gia Ph&uacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại ớt tươi, kh&ocirc; số lượng lớn phục vụ cho xuất khẩu v&agrave; chế biến trong nước. Li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i để bạn c&oacute; những sản phẩm tốt nhất. Tr&acirc;n trọng!</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le đức
- Địa chỉ: 37/27 Phố Nhị Đồng - Dĩ An - Bình Dương
- Tel, Fax: 0974927559 ::: FaX
- email: leducqlda@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx