cung câp các loai rùa

  • Thread starter quangthaingocson
  • Ngày gửi
Q

quangthaingocson

Guest
tôi có nhu cầu cung cấp 1 số loại rùa số lượng lớn:rùa núi vàng,rùa núi đất,rùa đầu to(số lương đầu to hạn chế).
---anh chị nào có nhu cầu về thịt,trị bệnh,kiễng alo 0914738291----
 


đầu to chỗ em đầy ra.anh Thái có khách kêu em nhé!Hiiiiiiiiiii
 
tôi có nhu cầu cung cấp 1 số loại rùa số lượng lớn:rùa núi vàng,rùa núi đất,rùa đầu to(số lương đầu to hạn chế).
---anh chị nào có nhu cầu về thịt,trị bệnh,kiễng alo 0914738291----

ở việt nam làm gì có rùa núi đất bạn ơi,bạn đưa ảnh các loại rùa của bạn lên đi ,nếu loại nào chưa có mình sẽ mua,ở trong miền nam có rùa răng và rùa batagu đấy , bạn mà có mình mua liền
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td id="cels" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px;" valign="middle" width="100" align="center" bgcolor="#ffffff" height="100"></td> <td valign="top" width="5" bgcolor="#aaaaaa"><table width="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="5"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ffffff">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td width="100" align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="5"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%"> <tbody><tr> <td width="3" bgcolor="#ffffff" height="5">
p.gif
</td> <td align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> <td width="3" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table> <table class="Body03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" height="115"> <tbody><tr> <td> [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT] </td> <td class="Bkink" valign="middle">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Rùa đất lớn [/FONT]
</td> </tr> <tr> <td height="18">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tên Latin:[/FONT]
</td> <td class="Body03"> Geoemyda grandis </td> </tr> <tr class="Body03"> <td height="18">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Họ:[/FONT] </td> <td class="Body03"> Rùa đầm Emydidae </td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(0, 0, 255);" height="18">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Bộ:[/FONT] </td> <td class="Body03 style8" style="color: rgb(0, 0, 0);">Rùa Testudinata </td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(153, 0, 0);" width="30%" height="18">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lớp (nhóm):[/FONT] </td> <td class="Body03" style="color: rgb(0, 0, 0);" width="70%">Bò sát </td> </tr> </tbody></table> <style> <!-- p.TenKH<html> <head> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> <style> <!-- p.TenKH {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman"; color:maroon; layout-grid-mode:line; font-weight:bold; font-style:italic; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"\.VnTime"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> RÙA ĐẤT LỚN
Geoemyda grandis Gray, 1860
Clemmys grandis Strauch, 1862
Heosemys grandis Cochran, 1930
http://javascript<b></b>: StartImag...ỹ Trung&imagepath=./pictures/animal/5086_3'); Mô tả:
Rùa đất lớn có
mai cao, thường có một gờ sống lưng. Bờ sau mai có răng cưa rõ rệt. Đặc biệt tấm bìa một thường có góc lồi khỏi bờ mai rõ ràng và có hình tam giác. Bờ trước yếm gần như thẳng, bờ sau yếm khuyết, đuôi rất ngắn. Mai rùa màu nâu thẫm. Yếm màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, các tấm vảy yếm có những khía tia màu nâu sẫm hoặc đen. Chiều dài mai khoảng 40cm.
Sinh học:
Rùa đất lớn ăn thực vật chúng dễ nuôi và rất thích ăn chuối chín (công viên Thủ Lệ - Hà Nội).
Nơi sống và sinh thái:
Rùa đất lớn thường sống ở ao, sông, suối, có nước chảy chậm, trên địa hình có độ cao khác nhau. Chúng rất bạo dạn khi gần người.
Phân bố:
Việt Nam: Đắc Lắc (Nam Đà). Đồng Nai (Cát Tiên, Định Quán, Vĩnh Cửu)
Thế giới: Mianma, Thái Lan, Campuchia, Malaixia.
Giá trị:
Có gíá trị khoa học và thẩm mỹ.
Tình trạng:
Rùa đất lớn hiện có số lượng rất ít do bị săn bắn gắt gao. Mức độ đe dọa: bậc V.

---------------
<table class="Body00" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"><tbody><tr></tr><tr><td colspan="2" class="style8" align="center" height="5">
</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="43%" align="center" height="153"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td id="cels" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px;" valign="middle" width="100" align="center" bgcolor="#ffffff" height="100"></td> <td valign="top" width="5" bgcolor="#aaaaaa"><table width="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="5"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ffffff">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td width="100" align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="5"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%"> <tbody><tr> <td width="3" bgcolor="#ffffff" height="5">
p.gif
</td> <td align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> <td width="3" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table> </td> <td valign="bottom" width="57%"><table class="Body03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" height="115"> <tbody><tr> <td> [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT] </td> <td class="Bkink" valign="middle">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Rùa đất sêpôn [/FONT]
</td> </tr> <tr> <td height="18">
</td> <td class="Body03">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td height="18">
</td> <td class="Body03">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(0, 0, 255);" height="18">
</td> <td class="Body03 style8" style="color: rgb(0, 0, 0);">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(153, 0, 0);" width="30%" height="18">
</td> <td class="Body03" style="color: rgb(0, 0, 0);" width="70%">
</td> </tr> </tbody></table> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="left"> <td valign="bottom" align="center">
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
---------------
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td id="cels" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px;" valign="middle" width="100" align="center" bgcolor="#ffffff" height="100"></td> <td valign="top" width="5" bgcolor="#aaaaaa"><table width="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="5"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ffffff">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td width="100" align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="5"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%"> <tbody><tr> <td width="3" bgcolor="#ffffff" height="5">
p.gif
</td> <td align="right" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table></td> <td width="3" bgcolor="#aaaaaa" height="3">
p.gif
</td> </tr> </tbody></table> <table class="Body03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" height="115"> <tbody><tr> <td> [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT] </td> <td class="Bkink" valign="middle">[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Rùa đất spengleri [/FONT]
</td> </tr> <tr> <td height="18">
</td> <td class="Body03">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td height="18">
</td> <td class="Body03">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(0, 0, 255);" height="18">
</td> <td class="Body03 style8" style="color: rgb(0, 0, 0);">
</td> </tr> <tr class="Body03"> <td style="color: rgb(153, 0, 0);" width="30%" height="18">
</td> <td class="Body03" style="color: rgb(0, 0, 0);" width="70%">
</td> </tr> </tbody></table>
---------------

---------------
Rùa cổ bự
 
Last edited by a moderator:
sao không nhăn tin hoặc alo 0914738291 cho nhanh nhĩ,số lượng lớn.đủ mọi kích cỡ
 


Back
Top