Cung cấp các loại thủy hải sản tươi ngon

  • Thread starter Ngô Má»™ng Trinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngô Mộng Trinh

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tất cả c&aacute;c laoij thủy hải sản tươi ngon, an to&agrave;n thực phẩm, kh&ocirc;ng sử dụng chất bảo quản.</p><p>Dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute; tr&ecirc;n phạm vi Tphcm</p><p>Mọi chi Tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: C&ocirc; Trinh 0904.474950</p><p><a href="http://www.cabientuoi.com/">www.cabientuoi.com</a></p><p>Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng c&oacute; thể đến c&aacute;c điểm b&aacute;n lẽ thuộc hệ thống của h&agrave;ng cabientuoi.com tại:&nbsp; 210 Đường 26/3 B&igrave;nh Huwng H&ograve;a- B&igrave;nh Tan</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Queenland mard Quận 7</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Queenland Mard Quận 2</p><p>Cabientuoi.com mang hương vị biển đến tận nh&agrave; bạn</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Mộng Trinh
- Địa chỉ: 210 Đường 26/3, F.Binh - Hưng Hòa- Bình tân
- Tel, Fax: 08.66.600.800 Hoặc 0904.47.49.50 ::: FaX
- email: cabientuoi.@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx