Cung cấp các mặt hàng hải sản đông lạnh

  • Thread starter Hải sản NgÆ° Ông
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải sản Ngư Ông

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải sản Ngư Ông
- Địa chỉ: 115/25 Trần kế xương, P.7, Q.Phú Nhuận
- Tel, Fax: 0835173548 ::: FaX 0835173548
- email: phuongminh.dk@gmail.com
================================

<p>Hải Sản Ngư &Ocirc;ng chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản đ&ocirc;ng lạnh cho đa dạng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>Một số mặt h&agrave;ng hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp: cồi điệp 20-40, 40-60, 60-80, 80-120</p><p>T&ocirc;m s&uacute; thịt đ&ocirc;ng lạnh: size 16-20, 21-25, 31-40, 41-50, 51-60</p><p>Mực một nắng: 2con/kg, 3con/kg, 4con/kg</p><p>Mực n&uacute;t, mực trứng, basa file, c&aacute; b&ograve; da, c&aacute; trứng, saba nhật, c&aacute; hồi nguy&ecirc;n con kh&ocirc;ng đầu, c&aacute; hồi file......</p><p>V&agrave; nhiều mặt h&agrave;ng kh&aacute;c</p><p>Qu&iacute; doanh nghiệp hoặc c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu h&atilde;y gọi ch&uacute;ng t&ocirc;i 08 3517 3548 hoặc 0902 608 987 </p><p>Website: haisannguong.com <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top