Cung cấp các nguyên liệu phân bón và thuốc BVTV

  • Thread starter VIETNAM UNI-FARM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VIETNAM UNI-FARM

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VIETNAM UNI-FARM
- Địa chỉ: 97/23A Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TpHCM
- Tel, Fax: 08 39540660 ::: FaX 08 39543506 ::: FaX ::: FaX
- email: unifarm@uni-farm.com
================================

<p>Văn ph&ograve;ng VIETNAM UNI-FARM chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; thuốc BVTV:</p><p>K2SO4, KNO3, KClO3, MAP, MKP, Phosphoric acid<br /></p><p>EDTA, NAA, Amino Acid, Seaweed , GA3, ......<br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top