MIỀN NAM CUNG CẤP CÁM GẠO TRÍCH LY, CÁM TƯƠI, TẤM

  • Thread starter Đoàn Anh Khoa
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Anh Khoa

Lữ khách
#1
Tên sản phẩm
Cám gạo trích ly

NO.1– BRAN
- Fat : 3%( Max)
- Fiber : 8% (Max)
- Moisture : 12% ( Max)
- Protein : 14%(Min)
50kg/bao
Cám gạo trích ly
NORMAL-BRAN
- Fat : 3%(Max).
- Fiber : 10% (Max)
- Moisture : 12% ( Max)
- Protein : 13%(Min)
50kg/bao
Cám Tươi
Fresh Bran
- Fat : 10%( Min)
- Fiber : 13% (Max)
- Moisture : 12% ( Max)
50kg/bao
Tấm gạo
Loại 1
50kg/bao
Tấm gạo
Loại 2
50kg/bao
Thông tin liên hệ:
UNI-BRAN EDIBLE OILS CO., LTD
Đoàn Anh Khoa: Nhân viên kinh doanh.
ĐT:0733.642368. DĐ: 0937.627.357
E-mail: anhkhoadoan86@gmail.com
Skype: anhkhoa.doan
 

Đối tác


Top