cung cấp cành đinh lăng làm giống số lượng lớn

#1
hiện nay chúng tôi đang cung cấp cành đinh lăng làm giống với số lượng rất lớn ra thị trường
cành đinh lăng chúng tôi cung cấp quanh năm , nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 

#2
hiện nay chúng tôi đang cung cấp cành đinh lăng làm giống với số lượng rất lớn ra thị trường
cành đinh lăng chúng tôi cung cấp quanh năm , nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 
#3
hiện nay chúng tôi đang cung cấp cành đinh lăng làm giống với số lượng rất lớn ra thị trường
cành đinh lăng chúng tôi cung cấp quanh năm , nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 
#4
hiện nay chúng tôi đang cung cấp cành đinh lăng làm giống với số lượng rất lớn ra thị trường
cành đinh lăng chúng tôi cung cấp quanh năm , nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/152544-cung-cap-canh-dinh-lang-lam-giong-so-luong-lon#ixzz2iyKjwuLj
 
#5
hiện nay chúng tôi đang cung cấp cành đinh lăng làm giống với số lượng rất lớn ra thị trường
cành đinh lăng chúng tôi cung cấp quanh năm , nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người