Cung cấp cây bóng mát làm công trình, số lượng lớn

  • Thread starter Công SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công Sơn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Sơn
- Địa chỉ: Vị Khê - Nam Trực - Nam Định
- Tel, Fax: 0912687682 ::: FaX
- email: caycanhphudat@gmail.com
================================

<p>Nh&agrave; vườn Ph&uacute; Đạt hiện c&oacute; c&aacute;c loại c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t số lượng lớn. Cung cấp c&acirc;y cho nh&agrave; thầu, mọi k&iacute;ch thước. C&acirc;y đại thụ khai th&aacute;c như lộc vừng, long n&atilde;o, sấu, sưa, ... đ&aacute;p ứng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cần c&acirc;y lớn. C&ocirc;ng ty cp đầu tư Ph&uacute; Đạt l&agrave; đơn vị thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng c&acirc;y cảnh. Đảm bảo kỹ thuật v&agrave; uy t&iacute;n cho sự lựa chon nh&agrave; thầu về c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p><p><u>Li&ecirc;n hệ chủ vườn:</u> <strong>0912687682 (Mr Sơn)</strong></p><p><font style="background-color: #990000">C&Ocirc;NG SƠN 0912687682</font></p><p>EMAIL: <a href="mailto:CAYCANHPHUDAT@GMAIL.COM">CAYCANHPHUDAT@GMAIL.COM</a></p><p><a href="http://www.caycanhphudat.com/">WWW.CAYCANHPHUDAT.COM</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop