Cung cấp cây đinh lăng số lượng lớn

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<div><br /></div><div><blockquote style="line-height: 0.18in; text-align: left; widows: 2; orphans: 2">&nbsp;Cung cấp c&acirc;y đinh lăng số lượng lớn&nbsp;</blockquote><blockquote style="line-height: 0.18in; text-align: left; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 500 gốc c&acirc;y đinh lăng&nbsp;đ&atilde; được 3-5 năm tuổi <br />nếu tổ trức , doanh nghiệp , c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; khả năng thu mua với gi&aacute; tốt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ&nbsp;<br />Mr: trung<br />song v&acirc;n &ndash; t&acirc;n y&ecirc;n &ndash; bắc giang&nbsp;<br />đt : 0906 185 078<br />email ; <a href="mailto:tiendam1958@gmail.com">ifone.trunghoa@gmail.com</a><br />rất mong được hợp t&aacute;c cung mọi người</span></span></font></font></font></blockquote> <p align="LEFT" style="line-height: 0.18in; widows: 2; orphans: 2"><br /><br /></p></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: song vân - tân yên - bắc giang
- Tel, Fax: 0906185078 ::: FaX
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

Đối tácTop