CUNG CẤP CÂY TRE LÀM TÂM ĐŨA ĐANG LÁT SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter LÊ HOÀNG BÃŒNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ HOÀNG BÌNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HOÀNG BÌNH
- Địa chỉ: THÔN VÂN THẠCH XÃ NINH XUÂN HUYỆN NINH HÒA TĨNH KHÁNH HÒA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: BETAY_PA@YAHOO.COM
================================

<p>CHUYEN CUNG CAP CAY TRE DUNG DANG LAT LAM TAM DUA SO LUONG LON: XIN DAT HANG THEO DIA CHI: LE HOANG BINH THON VAN THACH XA NINH XUAN HUYEN NINH HOA TINH KHANH HOA:</p><p>&nbsp;01652942690</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop