Cung cấp cây xanh các loại

  • Thread starter vÅ© tuấn anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vũ tuấn anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vũ tuấn anh
- Địa chỉ: ấp Xuân Thịch, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 01652953926
- email: vutuananh_220592@yahoo.com
================================

<address><font size="4" color="#ff0000">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại:</font></address><pre style="background-color: #000000"><font size="2" color="#663366">+ C&acirc;y giống&nbsp;</font></pre><pre style="background-color: #000000"><font size="2" color="#663366">+ C&acirc;y l&acirc;m nghiệp</font></pre><pre style="background-color: #000000"><font size="2" color="#663366">+ C&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t</font></pre><pre style="background-color: #000000"><font size="2" color="#663366">+ C&acirc;y xanh đường phố</font></pre><pre>&nbsp;<font size="3" color="#ff0000">V&agrave; nhận tư vấn trồng tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y</font></pre><p><font size="3">C&oacute; xe giao h&agrave;ng tận nơi đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng.</font></p><p>Điện thoại li&ecirc;n hệ: <font size="3">01652953926</font>.</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: <font size="2">Ấp Xu&acirc;n Thịnh, X&atilde; Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai </font></p><address><font size="2" color="#cc33cc">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng </font><br /></address>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top