Cung Cấp Chả Cá Ba Sa

  • Thread starter nguyenvanhauqc
  • Ngày gửi
N

nguyenvanhauqc

Guest
#1
Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối chả c&aacute; BA SA nguy&ecirc;n chất uy t&iacute;nh chất lượng tốt đặc biệt GI&Aacute; TỐT<br /> 1-CHẢ BA SA TƯƠI&nbsp;&nbsp; (G&Oacute;I 1 - 5 KG)<br /> 2-CHẢ BA SA HẤP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&Oacute;I 0.5 - 5 KG)<br /> 3-CHẢ BA SA VI&Ecirc;N&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&Oacute;I 0.5 KG)<br /> Giao h&agrave;ng tận nơi trong khu vực tỉnh b&igrave;nh dương miễn ph&iacute;<br /> Hiện nay với sản phẩm chả tươi v&agrave; chả hấp,m&oacute;n ăn đầy dưỡng chất dể ăn dể chế biến,vừa thơm vừa b&eacute;o vị ngọt đặc trưng của c&aacute; BA SA rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n,c&ocirc;ng ty,x&iacute; nghiệp,cơm c&ocirc;ng nghiệp,qu&aacute;n ăn,trường học, ưa chuộn&nbsp; d&ugrave;ng chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn như,<br /> Chi&ecirc;n ăn với rau - l&agrave;m lẩu - dồn khổ qua nấu canh nấu lẩu c&aacute;c loại suốt c&agrave; chua V/v<br /> H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0943432244&nbsp; - 0946465979<br /> Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&iacute; kh&aacute;ch đ&atilde; xem th&ocirc;ng tin n&agrave;y v&agrave; ch&uacute;c sức kh&otilde;e lu&ocirc;n m&igrave;nh an.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hậu
- Địa chỉ: Khu phố hòa bình thuận,thuận giao,thuận an,bình dương
- Điện thoại: 0946465979 - Fax:
- email: nguyenvanhauqc@gmail.com
 

Đối tácTop