Cung cấp Chanh dây "múc nước" - Nước cốt Chanh dây

hvgtrinh

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font color="#6c6c6c" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px" /></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 18pt"><font color="#6c6c6c" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #6c6c6c">Vựa n&ocirc;ng sản Đức Trọng chuy&ecirc;n cung cấp<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Chanh D&acirc;y</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&ldquo;<em>m&uacute;c nước</em>&rdquo; (<em>nước cốt chanh d&acirc;y</em>) số lượng lớn - Sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu chế biến thực phẩm, nước giải kh&aacute;t,&hellip; Tươi ngon v&agrave; chất lượng. Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m &nbsp;đối t&aacute;c ti&ecirc;u thụ khắp nơi (cơ sở chế biến, c&ocirc;ng ty, &hellip;).</span><span style="color: black"></span></font></p><font color="#6c6c6c" face="Tahoma, sans-serif"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 18pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #6c6c6c">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp rất nhiều n&ocirc;ng sản c&oacute; gi&aacute; trị của Đ&agrave; Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương như : chanh d&acirc;y, ớt,chuối, x&agrave; l&aacute;ch, cải thảo, cải th&igrave;a &hellip;</span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 18pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #6c6c6c">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>anh Ngọc &ndash; ĐT: 0909 87 44 22 &ndash; Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:bq.ngoc@yahoo.com">bq.ngoc@yahoo.com</a>.</strong></span><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 18pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #6c6c6c">Rất mong hợp t&aacute;c gần xa.</span><span style="color: black"></span></p></font><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh Ngọc
- Địa chỉ: 8 Phạm Ngũ Lão KP2 Đức Trọng Lâm Đồng
- Điện thoại: 0909874422 - Fax:
- email: bq.ngoc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx