cung cấp chim bồ câu pháp vn1.nhận làm chuồng trại

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ductrung
- Địa chỉ: TP,HCM
- Tel, Fax: 0938123771 ::: FaX
- email: trang771@gmail.com
================================

<strong><span style="color: #ff0000">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; GIỐNG. LƯƠNG PHƯỢNG. AI CẬP. CHIM TRĨ. G&Agrave; TA, G&Agrave; SAO. G&Agrave; HOMONG, G&Agrave; &Aacute;C. G&Agrave; TRE, G&Agrave; RỪNG. NH&Iacute;M GIỐNG, D&Uacute;I GIỐNG. THỎ GIỐNG, THỎ NEWZILAND. CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG. PH&Aacute;P. G&Agrave; MỸ. NHẬT. SƯ TỬ. <br /><br /></span><span style="color: #000000">[ G&Agrave; CỦA VIỆN CHĂN NU&Ocirc;I TI&Ecirc;M CHỦNG ĐẦY ĐỦ V&Agrave; C&Oacute; NH&Atilde;N M&Aacute;C Ở S&Acirc;N BAY T&Acirc;N SƠN NHẤT. CUNG CẤP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIAO H&Agrave;NG Ở C&Aacute;C TỈNH MIỀN NAM, MIỀN TRUNG. MIỀN BẮC BAO ĐẦU RA KHI G&Agrave; TRƯỞNG TH&Agrave;NH GI&Aacute; CẢ NHƯ THỊ TRƯỜNG . HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U. CHUỒNG THỎ, NH&Iacute;M . D&Uacute;I GIỐNG. HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I CHIM TRĨ V&Agrave; NH&Acirc;N GIỐNG] </span><br /><br />HIỆN TẠI M&Igrave;NH ĐANG CUNG CẤP G&Agrave; THỊT. G&Agrave; SAO. G&Agrave; HOMONG. G&Agrave; &Aacute;C. G&Agrave; TA. CHIM BỒ C&Acirc;U. D&Ecirc; THỊT NGUY&Ecirc;N CON. THỎ THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, L&Agrave;NG NƯỚNG VỚI SỐ LƯỢNG ỔN ĐỊNH. QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY CŨNG NHƯ DOANH NGHIỆP NẾU C&Oacute; NHU CẦU MONG ĐƯỢC SỰ HỢP T&Aacute;C N&Acirc;U D&Agrave;I. XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN. MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ ... CH&Uacute;C ANH CHỊ TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG............</strong><br />
 

tranminhtoan

Thành viên mới
#3
giá chuồng bc lồng đôi,1 chuồng 2 ngăn acon giá bao nhiêu vậy bạn.
mình đang cần gấp khoãng 50 cái.
liên lạc mình sdt 0977932942 Toàn
 

truchuy

Lữ khách
#5
Chuồng đôi kích thướng 450mm x 450mm x 900 mmm (Cao x rộng x dài) gồm ổ đẻ, máng ăn, cóc nước, quay để cóc, cửa - lồng được hàn bằng kẽm O2,2ly. Thường mình bán 1 block. 1 block gồm 3 chuồng như thế gép lại. Nếu bạn có nhu cầu vui lòng trại BC truchuy, tân thạnh đông, củ chi. DT 0915.407.707 giá 1,5triệu giao tận nơi số lượng lớn.