Cung cấp Con Dúi Giống

  • Thread starter Nguyá»…n Thượng Hiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thượng Hiền

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thượng Hiền
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Tel, Fax: 0902 300505 ::: FaX
- email: nguyenthuonghien0611@gmail.com
================================

<p><font size="3" /></p><ul><li><font size="3">Cung cấp D&uacute;i thịt số lượng lớn</font></li><li><font size="3">Cung cấp con D&uacute;i giống đ&atilde; thuần, dễ nu&ocirc;i..</font></li><li><font size="3">Vận chuyển trong khu vực Miền Nam</font></li><li><font size="3">D&uacute;i giống trưởng th&agrave;nh: 600gram/con</font></li><li><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n: 800,000vnđ/cặp - mua nhiều sẽ giảm gi&aacute;</font></li><li><font size="3">Đảm bảo D&uacute;i giống sinh đẻ tốt, cho đổi&nbsp;giống nếu giống kh&ocirc;ng sinh đẻ</font></li><li><font size="3">Li&ecirc;n hệ: 0902 300 505 (&nbsp;A Hải)</font></li></ul>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáoTop