CUNG CẤP CỦ HÀNH TÍM XUẤT KHẨU

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Lữ khách
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n c&uacute;ng cấp củ h&agrave;nh t&iacute;m xuất khẩu với số lượng lớn đảm bảo chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n c&aacute;c thị trường như Nhật, H&agrave;n Quốc Trung Quốc , Indo v&agrave; c&aacute;c nước ASIAN . C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ C&ocirc;ng ty hoặc Mr: Hiển cell: 0913647304.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN CO.,LTD
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Điện thoại: 0626 271228 - Fax: 0623 872405
- email: Due@hoanghienlagi.com
 

Đối tácTop