Cung cấp cua biển sống chất lượng cao cho các nhà hàng.

  • Thread starter Duong Chieu Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Duong Chieu Nguyen

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n xuất khẩu cua biển sống sang c&aacute;c thị trường: Trung Quốc, Đ&agrave;i loan, Hongkong, Singapore, US.</p><p>Hiện nay do muốn mở rộng thị trường nội địa, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp cua biển sống chất lượng cao cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</p><p>Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Mr. Nguy&ecirc;n 0903-788-115.</p><p>&nbsp;C&aacute;m ơn bạn đ&atilde; đọc tin rao vặt n&agrave;y!</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duong Chieu Nguyen
- Địa chỉ: 80/1 Tran Quy P6 Q11, TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: vietnam_seafood@hotmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top