Cung cấp đáp ứng số lượng lớn Cỏ nhung nhật, cỏ lá gừng(látre)

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<strong>Dịch vụ trồng cỏ, cung cấp cỏ, c&acirc;y xanh c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho mọi c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn nhỏ từ s&acirc;n vườn cho đến c&aacute;c khu thương mại cao cấp, khu CN ,&hellip;.</strong><br />Cung cấp tất cả c&aacute;c loại cỏ ngoại nhập v&agrave; trồng tại Việt Nam (cỏ nhung nhật, cỏ(l&aacute; tre) l&aacute; gừng, cỏ đậu phộng...), ph&ugrave; hợp cho tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, gi&aacute; ưu đ&atilde;i, bảo h&agrave;nh, bảo dưỡng chu đ&aacute;o&hellip; <br />-Cung cấp, cho thu&ecirc; v&agrave; b&atilde;o dưỡng hoa c&acirc;y cảnh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu&hellip; <br />-Thiết kế thi c&ocirc;ng s&acirc;n vườn, gi&agrave;n hoa thảm cỏ, qu&aacute;n caf&eacute;, nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; <br />- Trồng c&acirc;y xanh, c&acirc;y cảnh cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n dụng, c&ocirc;ng nghiệp<br />C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />TT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br />Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br />Tran Van Luong(Mr.) <br />Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br />Email: <a href="mailto:luongtran83svc@yahoo.com.vn">luongtran83svc@yahoo.com.vn</a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Lương
- Địa chỉ: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0985030719 - Fax:
- email: luongtran83svc@yahoo.com.vn