Cung cấp đất trồng cây, cung cấp đất phù sa,đất màu trồng cây,trồng cỏ

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<p>Cung cấp b&aacute;n đất trồng c&acirc;y, trồng cỏ, đất m&agrave;u.....</p><p>Khu vực cấp b&aacute;n H&agrave; Nội; H&agrave; Nam; H<font color="#cc0000">ưng Y&ecirc;n; Bắc</font> Giang; Bằc Ninh........l&acirc;n cận </p><p>Số lượng tr&ecirc;n 20m3</p>C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />TT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br />Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br />Tran Van Luong(Mr.) <br />Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br />Email: <a href="mailto:luongtran83svc@yahoo.com.vn">luongtran83svc@yahoo.com.vn</a><br /><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Lương
- Địa chỉ: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0985030719 - Fax:
- email: luongtran83svc@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop