CUNG CẤP DẾ GIỐNG , DẾ THỊT VĨNH PHÚC

  • Thread starter nguyenvandongnhim
  • Ngày gửi
nguyenvandongnhim

nguyenvandongnhim

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lưu văn khanh
- Địa chỉ: lập thạch - vĩnh phúc
- Tel, Fax: 0973000184
- email:
================================

<p><font size="3">ch&agrave;o tất cả c&aacute;c bạn , hiện trang trại nu&ocirc;i dế của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng lớn dế giống v&agrave; dế thịt cần b&aacute;n . vậy ai quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ KHANH 097300184 . </font></p>
 

Đối tác


Top