Cung cấp Dế Mèn giống và dế thịt

  • Thread starter Trại Dế Mèn Kiên Nga
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại Dế Mèn Kiên Nga

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Dế Mèn Kiên Nga
- Địa chỉ: Đội 6 Thôn Toàn Thắng, Xã Tân Châu. Huyện Khoái Châu TỈnh Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0982.670.817
- email:
================================

<p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại dế của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn c&oacute; Dế m&egrave;n giống&nbsp;&nbsp; v&agrave; Dế thịt chất lượng cao , gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp tại trại Dế Ki&ecirc;n Nga theo</font></p><p><font size="3"> địa chỉ :</font></p><p><font size="3">Đội 6 Th&ocirc;n To&agrave;n Thắng , x&atilde; T&acirc;n Ch&acirc;u, Huyện kho&aacute;i ch&acirc;u, Tỉnh Hưng Y&ecirc;n</font></p><p><font size="3">Hoặc theo số điện thoại : 0982670817 .</font><img border="0" title="Kiss" alt="Kiss" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top