Cung cấp Dúi giống, Dúi thịt Miền Bắc & Quảng Ninh

  • Thread starter connhanong_f1
  • Ngày gửi
C

connhanong_f1

Guest
#1
<p><font size="3">Trại D&uacute;i - Hải Nguy&ecirc;n đang c&oacute; D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt b&aacute;n</font></p><p><font size="3">ACE cần mua D&uacute;i giống v&agrave; D&uacute;i thịt vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với em qua số điện thoại: 0904 272 508 Mr Hải Nguy&ecirc;n</font></p><p><font size="3">E-mail: <a href="mailto:namnguyen668@gmail.com">namnguyen668@gmail.com</a></font></p><p><font size="3">Địa chỉ: Th&ocirc;n Nội Ho&agrave;ng Đ&ocirc;ng - Ho&agrave;ng Quế - Đ&ocirc;ng Triều - Quảng Ninh</font></p><p><font size="3">( C&aacute;ch mặt đường quốc lộ 18A 500 m&eacute;t )</font></p><p><font size="3">Trại D&uacute;i - Hải Nguy&ecirc;n rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp!</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; rẻ nhất - chất lượng tốt nhất!</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904272508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
 

truongsardc

Nhà nông nghiệp dư
#2
Gia thế nào vậy

Trại Dúi - Hải Nguyên đang có Dúi giống và Dúi thịt bán
ACE cần mua Dúi giống và Dúi thịt vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại: 0904 272 508 Mr Hải Nguyên
E-mail: namnguyen668@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Đông - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
( Cách mặt đường quốc lộ 18A 500 mét )
Trại Dúi - Hải Nguyên rất hân hạnh được đón tiếp!
Giá rẻ nhất - chất lượng tốt nhất!


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904272508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
Giá cả thế nào vậy nh nhỉ
 
C

connhanong_f1

Guest
#3
Bạn muốn mua Dúi thịt hay Dúi giống?
Dúi giống loại nhỏ là 800.000 VND/ Đôi
Loại trưởng thành là 1.000.000 VND/ Đôi
Dúi thịt: 380.000 - 450.000 / Kg
Liên hệ với mình qua sdt: 0904 272 508
thank you!