Cung cấp Dúi Giống và thịt

  • Thread starter DÆ°Æ¡ng Văn PhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Dương Văn Phương

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Văn Phương
- Địa chỉ: Xã Tan Hồng Huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0938615789 FaX
- email: duongphuongbql@gmail.com
================================

<p>trang trại chuy&ecirc;n cung cấp D&uacute;i Giống </p><p>ai c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu về con d&uacute;i li&ecirc;n hệ với anh Dương Văn Phương </p><p>Đt 0938615789 để được tư vẫn v&agrave; cung cấp giống d&uacute;i v&agrave; d&uacute;i thịt</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop