cung cấp gà giống

  • Thread starter nguyen van tinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen van tinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen van tinh
- Địa chỉ: 2000/25 phường tân thế hiệp q12
- Tel, Fax: ::: FaX 0906660213
- email: motovn2005@yahoo.com
================================

<strong>Cung Cấp G&Agrave; GIỐNG G&agrave; C</strong><strong>ự</strong><strong><font face="Century">a</font></strong><strong> <br /></strong><strong>Cơ S</strong><strong>ỡ</strong><strong> ấp nở v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại giống gia cầm v&agrave; thủy cầm chất lượng cao với số lượng lớn . Cung cấp giống cho tất cả c&aacute;c đối tượng Khuyến N&ocirc;ng c&aacute;c Trang Trại G&agrave; , Vịt đại l&yacute; v&agrave; hộ nu&ocirc;i .(Đưa đ&oacute;n tận nơi chất lưọng đảm bảo).Th&aacute;i độ tận t&igrave;nh mong b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; chăn nu&ocirc;i chủ trang trại ủng hộ.Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn!!! Gi&aacute; cả tốt nh&acirc;t :<br />- </strong><strong>(</strong><strong>trứng giống g&agrave; ta , thơm ngon )<br />- G&agrave; t&agrave;u v&agrave;ng <br />Vịt giống : G&agrave; Tre<br />- Vịt xi&ecirc;m ( Ngan Ph&aacute;p si&ecirc;u thịt )<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Cung c</strong><strong>ấ</strong><strong><font face="Century">p g&agrave; Đ&aacute; C</font></strong><strong>ự</strong><strong><font face="Century">a Cho anh em , đ&aacute; Ti</font></strong><strong>ề</strong><strong><font face="Century">n L</font></strong><strong>ớn: </strong><strong>Số lượng cung cấp đủ kh&ocirc;ng hạn chế số lượng.<br />Giao h&agrave;ng tận nơi to&agrave;n quốc :<br />Miền NAM : S&agrave;i g&ograve;n, LONG AN, BẾN TRE , TIỀN GIANG ,CẦN THƠ, TR&Agrave; VINH, VĨNH LONG , HẬU GIANG ,&nbsp; ĐỒNG TH&Aacute;P ,B&Igrave;NH DƯƠNG , ĐỒNG NAI, Để biết th&ecirc;m chi tiết v&agrave; gi&aacute; cả xin li&ecirc;n hệ :<br />Giống Gia Cầm Thủy Cầm </strong><strong>TRIỆU PH&Uacute; I</strong><strong><br /></strong><strong>Địa chỉ giao dịch tại</strong><strong>: S&Agrave;I G&Ograve;N : 2000/25 phường T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp Q12, TP &nbsp;HCM lh :0866593936 DD :0906660213 Gap T&Igrave;NH (28 tuổi) Email: <a href="mailto:motovn2005@yahoo.com">motovn2005@yahoo.com</a>: </strong><strong>SKYPE; motovn2005</strong><strong><br /></strong><p><strong>Địa chỉ giao dịch tại</strong><strong> ; CƠ S</strong><strong>ở</strong><strong><font face="Century"> TRI</font></strong><strong>Ệ</strong><font face="Century"><strong>U PH&Uacute; II</strong><strong> </strong></font><strong>CỦ Chi; G</strong><strong>ầ</strong><strong><font face="Century">n c</font></strong><strong>ầ</strong><strong><font face="Century">u v</font></strong><strong>ượ</strong><strong><font face="Century">t c</font></strong><strong>ủ</strong><strong><font face="Century"> chi h</font></strong><strong>ứơng v</strong><strong><font face="Century"> </font></strong><strong>ề</strong><strong><font face="Century"> long an , ai đ</font></strong><strong>ế</strong><strong><font face="Century">n c</font></strong><strong>ầ</strong><strong><font face="Century">u v</font></strong><strong>ươt củ chi hải li&ecirc;n hệ</strong><strong><font face="Century"> ; 01212826982 gap NG &Acirc;N (26 tu</font></strong><strong>ổ</strong><font face="Century"><strong>i)</strong><strong> </strong></font><strong>Email:</strong><strong><font face="Century">hatim2706@yahoo.com.vn</font></strong></p><strong>Địa chỉ giao dịch tại ;Cơ Sở:TRIỆU PH&Uacute; III : Thị X&atilde; B &igrave;nh Minh ,319 ấp mỹ thạnh, B X&atilde; Mỹ Thuận TPVL :Li&ecirc;n hệ 0987120897 , 0703762091 gap Điền (39 tuổi) Ghi ch&uacute; : Anh, Em c&oacute; thể về ngay cầu vượt hướng về Cầu cần thơ,rồi alo Em ra đ&oacute;n v&agrave;o nh&agrave; cũng được hoặc Em giao g&agrave; trực tiếp đến nh&agrave; của Anh, Em cũng được nh&eacute;. Tốt nhất Anh Em về nh&agrave; trực tiếp để xem nhiều g&agrave; lắm, xổ cho Anh, Em xem lu&ocirc;n nh&eacute;, vừa &yacute; th&igrave; bắt Lu&ocirc;n Ch&acirc;n Th&agrave;nh gập anh em hải li&ecirc;n hệ;0987120897 Điền để biết th&ecirc;m c&oacute; nhiều loaị g&agrave; , c&oacute; nhiều gi&aacute; cả? <br /><br /></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top