CUNG CẤP GÀ SAO GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ RẺ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊYN

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh
- Địa chỉ: vinh hội
- Tel, Fax: 0972723969 ::: FaX
- email: minhhaism@gmail.com
================================

<div style="width: 705px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><strong><span style="font-size: x-large">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp G&Agrave; SAO : GIỐNG - THỊT - TRỨNG,&nbsp; .... với gi&aacute; si&ecirc;u rẻ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, trọng lượng đủ k&iacute;ch cở theo nhu cầu, với số lượng &iacute;t hoặc số lượng lớn. Giao h&agrave;ng tr&ecirc;n tận nơi, nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm.... Li&ecirc;n hệ B6 Ấp 3 x&atilde; B&igrave;nh Hưng, B&igrave;nh Ch&aacute;nh TP.HCM. Điện thoại li&ecirc;n lạc : 0972723969 tại QUẬN 8 TP.HCM</span></strong></p> <p><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/07/08/201007110858_dscf0029__fileminimizer_.jpg.jpg" /> <br /><br /><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/07/08/201007110858_dscf0029__fileminimizer_.jpg.jpg" /></p> </div><a onclick="show_pm(372697,'hongphat');return false" title="Gửi tin nhắn cho hongphat" href="http://rongbay.com/#"><img border="0" align="absmiddle" style="margin-right: 3px" src="http://rongbay.com/style/images/detail/detail_pm.gif" /></a>
 

Top