Cung cấp Gà Tre cho nhà hàng

  • Thread starter TranNinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TranNinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TranNinh
- Địa chỉ: Q.12, Tp.HCM
- Tel, Fax: 09081945 18 ::: FaX
- email: ledung.lasting@yahoo.com
================================

Chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; tre cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn ...c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0908194518<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top