CUNG CẤP GÀ TRE KIỂNG VÀ ĐÁ

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI GÀ SAO BẾN TRE
- Địa chỉ: XÃ LƯƠNG QUỚI , GIỒNG TRÔM BẾN TRE
- Tel, Fax: ::: FaX 0753882266 ::: FaX
- email:
================================

<p>HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; C&Oacute; KHOẢN 1000 CON G&Agrave; TRE BỐ MẸ CHO RA SẢN PHẨM G&Agrave; KIỂNG V&Agrave; Đ&Aacute; QU&Yacute; KH&Aacute;CH N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N LẠC MR VŨ 01273923244</p><p>XEM H&Agrave;NG RỒI SẼ BIẾT</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top