CUNG CẤP GIỐNG CÂY ĐIỀU CAO SẢN

  • Thread starter xuanchung
  • Ngày gửi
xuanchung

xuanchung

Lữ khách
#1
chúng tôi chuyên cung cấp cây điều giống cao sản.
cung cấp số lượng lớn cho tất cả các vựa cây giống giá cả hỗ trợ
cam kết cung từ đầu mùa đến cuối mùa
hiên chúng tôi đang cung cấp cho thị trường campodia
điện thoại hỗ trợ: 0908163038
555ca11f36e07.jpg

55503eaf40f5f.jpg

:Huh::Huh::Huh::Huh:
 

E

elkuntran68

Lữ khách
#2
chúng tôi chuyên cung cấp cây điều giống cao sản.
cung cấp số lượng lớn cho tất cả các vựa cây giống giá cả hỗ trợ
cam kết cung từ đầu mùa đến cuối mùa
hiên chúng tôi đang cung cấp cho thị trường campodia
điện thoại hỗ trợ: 0908163038
555ca11f36e07.jpg

55503eaf40f5f.jpg


Tôi muốn làm đại lý phân phối cây điều giống của anh được không? do tôi làm trong sở tài nguyên môi trường nên củng có nhiều mối khách hàng tiềm năng
:Huh::Huh::Huh::Huh:
 

Đối tác


Top