Cung cấp giống khoai tây (KT3) khối lượng lớn

  • Thread starter hailua.nd
  • Ngày gửi
H

hailua.nd

Guest
#1
<p><font size="3">Tr&acirc;n trọng!</font></p><p><font size="3">K&iacute;nh gửi c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng giống c&acirc;y trồng c&ugrave;ng b&agrave; con, c&oacute; nhu cầu trồng khoai t&acirc;y KT3 thương phẩm chất lượng cao. Xin li&ecirc;n hệ</font></p><p><font size="3">Quy c&aacute;ch chất lượng giống:</font></p><p><font size="3">-K&iacute;ch thước củ:Từ 30-70g/củ khoảng 20-30củ/kg.</font></p><p><font size="3">-Tỷ lệ mọc mầm:Min 98%</font></p><p><font size="3">-Đ&oacute;ng g&oacute;i:30Kg/bao lưới</font></p><p><font size="3">-H&agrave;ng ho&aacute; được bảo quản theo ti&ecirc;u chuẩn giống khoai t&acirc;y của bộ n&ocirc;ng nghiệp.</font></p><p><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:Mr Phong</font></p><p><font size="3">-Hp:0972.098.386</font></p><p><font size="3">-Tel:03503.915.829</font></p><p><font size="3">-Email: </font><a href="mailto:phongnguyen.tdh@gmail.com"><font size="3">phongnguyen.tdh@gmail.com</font></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Phong
- Địa chỉ: Nam Định
- Điện thoại: 0972.098.386 - Fax: 03503.915829
- email: phongnguyen.tdh@gmail.com
 

Đối tácTop