cung cấp gỗ Thông, Hông Xoan

  • Thread starter Ä‘á»— đăng cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

đỗ đăng cường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đỗ đăng cường
- Địa chỉ: Xưởng Tùng Lâm - KP4 - TT Liên Nghĩa - Đức Trong - Lâm Đồng
- Tel, Fax: ::: FaX 0937080686
- email: dangcuong0312@yahoo.com.vn
================================

C&ocirc;ng ty CP L&acirc;m cong nghiệp L&acirc;m Đồng l&agrave; C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n khai th&aacute;c v&agrave; ch&ecirc; biến L&acirc;m sản Gỗ. ch&uacute;ng t&ocirc;i cần đối t&aacute;c mua sản phẩm từ gỗ H&ocirc;ng(paulownia), ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top