cung cấp heo con giống siêu nạc các tỉnh miền bắc

thanhkid

Lữ khách
#1
<p>Hi. anh chị!</p><p>em l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh c&ocirc;ng ty C.P việt nam, Chi nh&aacute;nh xu&acirc;n mai - h&agrave; nội</p><p>Hiện nay em biết nhiều trang trại chăn nu&ocirc;i heo n&aacute;i (l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn &amp; danh tiếng của c&ocirc;ng ty C.P),c&aacute;c trang trại n&agrave;y c&oacute; b&aacute;n heo con loại 6,5kg - 7kg h&agrave;ng tuần</p><p>Vậy anh chị c&oacute; nhu cầu mua heo con giống về chăn th&igrave; alo cho em nha</p><p>em sẽ giới thiệu cho c&aacute;c b&aacute;c ấy.</p><p>V&igrave; l&agrave;m việc uy t&iacute;n n&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng heo v&agrave; c&aacute;c l&agrave;m việc nha</p><p>C&aacute;m on anh chị nhiều!&nbsp; <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thành
- Địa chỉ: thanh thủy - phú thọ
- Điện thoại: 0916946313 - Fax: 01697534088
- email: tabi.company@gmail.com
 

Top