Cung cấp heo mọi " heo tộc "

  • Thread starter laxanh24h
  • Ngày gửi
L

laxanh24h

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản c&ocirc;n tr&ugrave;ng, đặc sản n&uacute;i rừng v&agrave; đồng qu&ecirc; tại TPHCM cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu, c&aacute; nh&acirc;n muốn thưởng thức ẩm thực mới lạ:</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif"><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute;c loại đặc sản:</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Đu&ocirc;ng Đủng Đỉnh.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Đu&ocirc;ng Dừa.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Ve sầu sữa.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-D&uacute;i.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Kỳ T&ocirc;m.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Heo rừng lai.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-Rắn hổ h&agrave;nh, rắn b&ocirc;ng s&uacute;ng, rắn hổ h&egrave;o..... v&agrave; nhiều loại đặc sản rừng kh&aacute;c.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute; nh&acirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0979.807.668 Mr Đo&agrave;n.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐC: 137 D Đường số 12 P B&igrave;nh Hưng H&ograve;a - Q. B&igrave;nh T&acirc;n - TPHCM.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Hoặc truy nhập v&agrave;o website:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span><a target="_blank" href="http://dacsannhahang.com/dsnh/"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #013481; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; text-decoration: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">http://dacsannhahang.com/dsnh/</span></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh Miao
- Địa chỉ: 132 Đất Mới P Bình Trị Đông Quận Bình Tân
- Điện thoại: 0979807668 - Fax:
- email: dacsannhahang@gmail.com
 

Top