Cung cấp heo rừng giống gốc Thái Lan

  • Thread starter nguyen luu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tư
- Địa chỉ: 498/8/14 Lê Quang Định, P11, Q.Bình Thạnh
- Tel, Fax: 0909551288
- email:
================================

<span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n giống v&agrave; lai giống heo rừng gốc Th&aacute;i Lan từ năm 2005. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp heo rừng giống c&aacute;c loại. Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tham quan trang trại.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'">LH: 0909.551.288 Anh Tư<p>&nbsp;</p></span>
 Quảng cáoTop