Cung cấp heo rừng, heo tộc tại TPHCM

  • Thread starter laxanh24h
  • Ngày gửi
L

laxanh24h

Guest
#1
<font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-family: Verdana">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản c&ocirc;n tr&ugrave;ng, đặc sản n&uacute;i rừng v&agrave; đồng qu&ecirc; tại TPHCM cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu, c&aacute; nh&acirc;n muốn thưởng thức ẩm thực mới lạ:<br />C&aacute;c loại đặc sản:</span></font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-family: Verdana">-Heo Tộc.<br />-Đu&ocirc;ng Đủng Đỉnh.<br />-Đu&ocirc;ng Dừa.<br />-Ve sầu sữa.<br />-D&uacute;i.<br />-Kỳ T&ocirc;m.<br />-Heo rừng lai.<br />-Rắn hổ h&agrave;nh, rắn b&ocirc;ng s&uacute;ng, rắn hổ h&egrave;o..... v&agrave; nhiều loại đặc sản rừng kh&aacute;c.<br />C&aacute; nh&acirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0979.807.668 Mr Đo&agrave;n.<br />ĐC: 137 D Đường số 12 P B&igrave;nh Hưng H&ograve;a - Q. B&igrave;nh T&acirc;n - TPHCM.<br />Hoặc truy nhập v&agrave;o website:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #013481; text-decoration: none" href="http://dacsannhahang.com/dsnh/">http://dacsannhahang.com/dsnh/</a></span></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đăng Đoàn
- Địa chỉ: 137D Đường số 12 P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân
- Điện thoại: 0979807668 - Fax:
- email: dacsannhahang@gmail.com
 

Top