cung cấp: Kè đỏ, Kè Washington, Kè bạc, Chà là, Cọ dầu, …(Có hình)

  • Thread starter vinhhk80
  • Ngày gửi
vinhhk80

vinhhk80

Lữ khách
#1
Tại Tp. HCM, cung cấp các loại cây”<o:p></o:p>
Kè đỏ giâm sẵn, lóng cao 2m-7m.
Kè Washington lóng 1m, 2m, 3m.
Kè lá bạc cao lóng: 1.5m – 5m.
Kè Nhật bản: lóng cao 1m-3m
Sa kê hoành 80-140cm, than cao 6m
Cọ dầu lóng 1m, 2m, 3m
Các loại cây ăn trái trồng cảnh quan: Vú sữa, Mận, Nhãn, Mít, Xoài, Dâu, …
Đặc biệt: <o:p></o:p>
Chà là Châu phi rất hiếm ở VN, cao lóng từ 3m-6m.
Sứ nhung son(hoa đỏ nhung), Sứ trắng lá bầu, sứ cùi, sứ hồng, sứ hột gà
Liên hệ: <o:p></o:p>
Huỳnh Khánh Vinh – Quận 2, Tp. HCM: 09 353 797 99<o:p></o:p>
Email: khanhvinh@caycanhquan.com hoặc vinhhk80@gmail.com

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-qSoa98D4RRI%2FTuhqbCWlu5I%2FAAAAAAAAIO0%2F_cbZrWhvpZc%2FAgriviet.Com-Ke_washington_la_dai_email_01.jpg&hash=b67cccff078b12428134873bca0da7bb


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-BKOCSoJA5Gg%2FTuhqptXTboI%2FAAAAAAAAIO8%2F8XrqQLxNZcg%2FAgriviet.Com-Ke_washington_la_dai_email_02.jpg&hash=f660d4b49472498ef5cef651210f7df1


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-3FiyItJiDiw%2FTuhq5f1wQiI%2FAAAAAAAAIPE%2F5__TpR-HSJ0%2FAgriviet.Com-Ke_washington_la_dai_email_03.jpg&hash=daab119dbb76594ea37d62d605f9ebe9


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-4vOcLjji9fU%2FTuhrWfWyujI%2FAAAAAAAAIPM%2FuJKVeUhMkgI%2FAgriviet.Com-Ke_bac_long_5m_02_email.jpg&hash=6131471246f6a773bfd05e4e7d5072d4


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-YBMRUQLW_sE%2FTuhrt1e7eUI%2FAAAAAAAAIPU%2FaK0iNcTY_88%2FAgriviet.Com-Ke_do_3m_01_email.jpg&hash=034974a64abfd99cb16a40b39d169a16


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-JUEBuXuUo9k%2FTuhr9NZhHMI%2FAAAAAAAAIPc%2Fb0_DiLkr53g%2FAgriviet.Com-washingtonia_email.jpg&hash=a9dfa27e5c588ea42b65598e80401683


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-CmkhW5ocwN8%2FTuhsbFVe7-I%2FAAAAAAAAIPk%2Fsu7FlFSPwII%2FAgriviet.Com-Ke_washington_2m_01_email.jpg&hash=cf5dd8cbfa448df4b04433ccfd60aed9
 

Đối tác


Top