Cung cấp Kiểng theo yêu cầu (Vừng, bằng lăng, xanh, sộp, ..)

#1
Nhận cung cấp kiểng theo yêu cầu gồm : Vừng, bằng lăng, Trăm, Xanh, Sộp, Gừa, Mai vàng ...
Liên hệ :
Thiên Vũ - 0918.53 44 11
Hoặc Ngọc Châu - 0908.53 44 11
 

Top