cung cấp kỳ nhông giống và thịt

  • Thread starter Thu Hằng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thu Hằng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Hằng
- Địa chỉ: xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh phú yên
- Tel, Fax: 01683551219
- email: thuhang48tc1@gmail.com
================================

<p><font size="3">hiện nay gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng lớn kỳ nh&ocirc;ng muốn b&aacute;n. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại: 01683.551.219 (gặp Hằng) hoặc 0983.839.541 (gặp a. ẨN). Gi&aacute; cả theo thị trường c&oacute; thể thỏa thuận. Địa chỉ: th&ocirc;n uất l&acirc;m, x&atilde; h&ograve;a hiệp bắc, huyện đ&ocirc;ng h&ograve;a, tỉnh ph&uacute; y&ecirc;n</font>.<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top