Cung cấp lá sen khô!

  • Thread starter Ta Chu Van
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Ta Chu Van

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ta Chu Van
- Địa chỉ: 145 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh, Tp.HCM
- Tel, Fax: 0902.4999.30 ::: FaX
- email: chuvansgt@gmail.com
================================

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" class="menu"><p><font size="4">L&aacute; sen c&oacute; t&aacute;c dụng hạ mỡ trong m&aacute;u, hạ huỵết &aacute;p v&agrave; giảm mập hiệu quả. Theo s&aacute;ch Đ&ocirc;ng Y, l&aacute; sen c&oacute; vị đắng, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; thể sinh ph&aacute;t nguy&ecirc;n kh&iacute;, bổ tỳ vị, s&aacute;p thanh trọc, t&aacute;n huyết ứ&hellip;rất tốt cho sức khỏe con người. Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp l&aacute; sen tươi phơi kh&ocirc; cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. </font></p><p><font size="4">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Mr.Chu Văn ĐT: 0902.4999.30 </font></p><p><font size="4">Email: chuvansgt@gmail.com - Y.M: mr_titop</font></p><p><font size="4"> Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</font></p></td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><font size="4">&nbsp;</font></td> <td align="left" class="menu">&nbsp;</td></tr></tbody></table>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top