Cung cấp lâu dài,thường xuyên, số lượng không hạn chế các mặt hàng nông sản Trung Quốc: tỏi, gừng, n

  • Thread starter dangan_1986
  • Ngày gửi
D

dangan_1986

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Đại diện nông trang trồng, thu mua và chế biến các mặt hàng nông sản TQ tại Hà Nội
- Tel, Fax: 0977898690
- email: giahungvietnam@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đại diện cho một số n&ocirc;ng trang chuy&ecirc;n trồng, thu mua v&agrave; chế biến c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như: gừng, tỏi, nghệ v&agrave; c&oacute; thể thu mua nhiều loại n&ocirc;ng sản kh&aacute;c của Trung Quốc. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i từ tươi, kh&ocirc;, bột,... đều c&oacute;. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c đại l&yacute; hoặc c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu về mặt h&agrave;ng n&agrave;y. H&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo chất lượng tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh v&igrave; c&aacute;c qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; thể trực tiếp k&yacute; kết hợp đồng với nh&agrave; sản xuất v&agrave; cung ứng của Trung Quốc. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch gặp kh&oacute; khăn trong việc nhập khẩu h&agrave;ng về Việt nam hay vận chuyển, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ thủ tục xuất nhập khẩu v&agrave; vận chuyển với chi ph&iacute; thấp nhất!</p><p>Mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i, thường xuy&ecirc;n với c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp hoặc c&aacute; nh&acirc;n về mặt h&agrave;ng n&agrave;y!</p><p>Li&ecirc;n hệ với phi&ecirc;n dịch ki&ecirc;m &nbsp;đại diện của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><p>Đặng An (Mobile: 0977898690)</p>
 

#2
Kính gửi đến quý doanh nghiệp và tư nhân quan tâm đến sản phẩm nghệ bột

Hiện tại bên chúng tôi đang có một số lượng nghệ muốn bán.
- nghệ bột vàng, đỏ 100% nguyên chất
- số lượng: 2 tấn
quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đặng Minh Lộc - 0936 025 935
lưu ý: Giá bán không qua trung gian. Giá gốc từ người nông dân

 
Top