Cung cấp lợn cỏ thương phẩm(lợn cắp nách) giống mường lát chính hiệu

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: Thôn Bãi Cả, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
- Tel, Fax: 0915.635.615 ::: FaX
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p align="justify"><font size="2">Nh&agrave; m&igrave;nh hiện nay c&oacute; một trang trại chăn nu&ocirc;i lợn cỏ bản địa (h&igrave;nh thức thả r&ocirc;ng), c&oacute; nơi gọi l&agrave; lợn cắp n&aacute;ch, giống ch&iacute;nh hiệu Mường L&aacute;t, số lượng 100 n&aacute;i cơ bản, h&agrave;ng năm xuất b&aacute;n lợn thịt dạng từ 10-15kg/con khoảng từ 1.200-&nbsp;1.500 c&aacute; thể. Tỷ lệ nạc đạt 95% (gọi l&agrave; nạc tới da). Anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua ăn chơi những ng&agrave;y lễ hội. chi&ecirc;u đ&atilde;i bạn b&egrave; , họ mạc, m&igrave;nh c&oacute; đầu bếp trực tiếp đến tại nh&agrave; ri&ecirc;ng của c&aacute;c bạn, nấu nướng c&aacute;c m&oacute;n ăn d&acirc;n tộc (9 m&oacute;n) của người mường, được chế từ thịt của giống lợn n&agrave;y (gi&aacute; dịch vụ phải trăng, kh&ocirc;ng kể địa điểm xa s&ocirc;i khu vực Miền Bắc). Gi&aacute; lợn thịt biến động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.</font></p>
 

Top