CUNG CẤP LỢN RỪNG GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẨM TẠI NGHỆ AN

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: NGHUYỄN TIẾN DŨNG
- Tel, Fax: 01657023839
- email: LON RUNG THANH HOA @YAHOO.COM
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3">TRANG TRẠI LỢN RỪNG THANH HOA CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP LƠN RỪNG GIỐNG V&Agrave; LỢN RỪNG THỊT TAI NGHỆ AN V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN.</font></strong></p><p><strong><font size="3">MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI : 01657023839 GẶP ANH DŨNG</font></strong></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top