Cung cấp lợn rừng giống và thương phẩm tại Quảng Ninh và Hải Phòng

  • Thread starter Nguyá»…n Tiến DÅ©ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tiến Dũng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Dũng
- Địa chỉ: Thị trấn Lưu Vệ, huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
- Tel, Fax: 01657023839
- email: lon rung thanh hoa @yahoo.com
================================

<p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang trại lợn rừng Thanh Hoa chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống , lợn rừng thương phẩm cho qu&yacute; kh&aacute;ch tại Quảng Ninh với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Đối với qu&yacute; kh&aacute;ch mua con giống tại Trang trại, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được :</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn đầy đủ kĩ thuật chăn nu&ocirc;i ,x&acirc;y dựng chuồng trại v&agrave; phương phap đầu tư ban đầu hiệu quả.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vận chuyển tận nơi cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng 10 con trở l&ecirc;n.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giấy tờ đầy đủ.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo h&agrave;nh&nbsp; chất lượng con giống.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm cho qu&yacute; kh&aacute;ch chưa c&oacute; thị trường ti&ecirc;u thụ.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đối với qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n mua lợn rừng thương phẩm tại trang trại , trang trại sẽ :</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm bảo nguồn h&agrave;ng cung cấp li&ecirc;n tục</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng thịt đảm bảo v&agrave; &aacute;p dụng 1 gi&aacute; .</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vận chuyển tận nơi.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết cụ thể xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Điện thoại 01657023839. Gặp anh Dũng</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top