cung cấp máy nén khí tách vỏ đều,máy tạo Nitơ bảo quản nông sản

  • Thread starter Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải
- Địa chỉ: 48-50 Đường 52 KP.9 P. Tân Tạo Q. Bình Tân
- Tel, Fax: 0903806459 ::: FaX 08-37540449
- email: khaithangcom@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman"><font size="3">C&ocirc;ng ty cổ phần Khải Thắng chuy&ecirc;n cung cấp m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; v&agrave; dụng cụ hơi chất lượng cao hiệu Yeework. Hiện đang được nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; x&iacute; nghiệp sản xuất ưu ti&ecirc;n chọn lựa.<br /></font></font></strong><p><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; để t&aacute;ch vỏ v&agrave; m&aacute;y </font></font></strong></p><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Tham khảo một số sản phẩm tại : <br /></font></font></strong><p><a href="http://chodansinh.net/index.php?page=view_company&amp;avs=&amp;scid=&amp;sppid=1562"><font face="Times New Roman" color="#800080" size="3">http://chodansinh.net/index.php?page=view_company&amp;avs=&amp;scid=&amp;sppid=1562</font></a></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Hải_0903806459<br /></font></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop