Cung cấp mỡ cá, bột cá

  • Thread starter quoctoan
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: QT Co., LTD
- Địa chỉ: 233/48A, Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103895593 ::: FaX 07103895594
- email: qtco-nk@vnn.vn
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p các nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u, ch&acirc;́t phụ gia sử dụng trong sản xu&acirc;́t thức ăn chăn nu&ocirc;i.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Quý doanh nghi&ecirc;̣p có nhu c&acirc;̀u xin li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;̃n Qu&ocirc;́c Toản<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mobile: 0917161668<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: qtco-nk@vnn.vn<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">========<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">QT Co., LTD<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐỊA CHỈ: 233/48A, Nguy&ecirc;̃n Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Ki&ecirc;̀u, TP.C&acirc;̀n Thơ<br /></font></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">TEL: 0710 389 5593&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX: 0710 389 5594</font></p>
 
Top