CUNG CẤP NẤM BÀO NGƯ, NẤM RƠM, TÔM SÚ

  • Thread starter Há»’ HẢI SÆ N
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HỒ HẢI SƠN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HỒ HẢI SƠN
- Địa chỉ: 9 CAO BÁ NHẠ, Q1,TPHCM
- Tel, Fax: 08-22122111 - DD: 0944998668
- email: hohaisontp@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nấm b&agrave;o ngư, nấm rơm, t&ocirc;m s&uacute;, t&ocirc;m thẻ, t&ocirc;m đất cho nh&agrave; h&agrave;ng, si&ecirc;u thị, qu&aacute;n ăn&hellip;..</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">H&agrave;ng tươi ngon, b&aacute;o gi&aacute; mỗi ng&agrave;y, giao h&agrave;ng v&agrave; thu tiền tận nơi.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">LH: (08) 22122.111 để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top