CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU NGOẬI NHÂP, THUỐC THÚ Y, THUỶ SẢN WHO GMP GLP GSP

  • Thread starter MEBI HIEP
  • Ngày gửi
M

MEBI HIEP

Guest
#1
<p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CO&Acirc;NG TY TNHH SX &amp; TM MEBIPHA<br /></font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">&Ntilde;&ograve;a ch&aelig;: 18/8A, &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng 143 Quang Trung, F.14, Q.Go&oslash; Va&aacute;p, Tp.HCM</font></p><p class="MsoNormal"><font face="VNI-Times">&Ntilde;T :&nbsp; (08) 54273127- (08) 54273128;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax:(08) 54366032</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> C&ocirc;ng</font> ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp&nbsp;thuốc th&uacute; &nbsp;y , thuỷ&nbsp; sản đạt chất lương WHO - GMP - GSP - GLP</p><p>&nbsp;Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:</p><p>DĐ: 0949 099977 (A. HIỆP )</p><p>WEBSSITE: <a href="http://www.mebipha.com/">WWW.MEBIPHA.COM</a></p><p>EMAIL: <a href="mailto:MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM">MEBI_HIEP9977@YAHOO.COM</a></p><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THÁI ĐẠI HIỆP
- Địa chỉ: GÒ VẤP TPHCM
- Điện thoại: 0949 099977 - Fax:
- email: MEBI _HIEP9977@YAHOO.COM
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx