cung cấp nhím giống , chồn hương , dúi ,rắn bạch (rắ hổ trâu ) có giấy tờ của cục kiểm lâm

  • Thread starter huong.phamxuancaesar
  • Ngày gửi
H

huong.phamxuancaesar

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm xuân hương
- Địa chỉ: TPHCM - ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0973 549 789 ::: FaX
- email: huong.phamxuancaesar@yahoo.com
================================

t&ocirc;i t&ecirc;n phạm xu&acirc;n hương sdt 0973 549 789 email&nbsp; <a href="mailto:huong.phamxuancaesar@yahoo.com">huong.phamxuancaesar@yahoo.com</a> ,ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống vật nu&ocirc;i với số lượng lớn như : nh&iacute;m ,chồn hương ,d&uacute;i ,rắnbach58 (rắn hổ tr&acirc;u trắng) sau đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin chi tiết như sau<br /><font face="Times New Roman">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>&nbsp;nh&iacute;m giống bố mẹ từ 9kg - 11 kg gi&aacute; b&aacute;n từ 21 triệu - 22 triệu 1 cặp ,nh&iacute;m giống mỗi năm đẻ 2 lần mỗi lần cho ra 2 - 3 em b&eacute; gi&aacute; nh&iacute;m <br /><font face="Times New Roman">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">nh&iacute;m congiong161 từ 2kg - 2,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 13 triệu 800 ng&agrave;n 1 cặp<br /></font></font><font face="Times New Roman">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">d&uacute;i giốn từ 1kg -1,4kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 900 1 cặp .mỗi năm d&uacute;i đẻ 4 lần mỗi lần cho ra từ 4 - 6 em<br /></font></font><font face="Times New Roman">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;chồn hương giống từ 1kg - 1,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 8 triệu 1 cặp ,chồn hương từ 2kg -3kg gi&aacute; l&agrave; 11 triệu 1 cặp giống<br /></font></font><font face="Times New Roman">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;rắn bạch (rắn hổ tr&acirc;u trắng giống hiếm đ&oacute; nha bạn ) từ 800g - 1kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 33 triệu 1 cặp . mỗi năm đ&egrave; 2 lần mỗi lần cho ra 20 -25 trứng ok lu&ocirc;n nha <br /></font></font>ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hay quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n hệ sdt 0973 549 789 (gặp MR.hương ) email&nbsp; <a href="mailto:huong.phamxuancaesar@yahoo.com">huong.phamxuancaesar@yahoo.com</a> c&aacute;m ơn c&aacute;c bạn rất nhiều <img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /><br />
 

Đối tácTop