cung cấp nhím giống, dúi giống, chim trĩ ( nghệ an)

  • Thread starter nguyentuan
  • Ngày gửi
N

nguyentuan

Lữ khách
#1
Mời bà con có nhu cầu về nhím, dúi, chim trĩ tới tham quan trao đổi kinh nghiệm.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg24.imageshack.us%2Fimg24%2F2959%2F2011achimtr.jpg&hash=f8816ad341b8f10787090647d82605e4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg706.imageshack.us%2Fimg706%2F4741%2F2011adui.jpg&hash=16bd088f71e2af15fa08873b904577ca

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg196.imageshack.us%2Fimg196%2F4416%2F2011adui2.jpg&hash=ffb6b39932afcb472319d5ac03011df2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg829.imageshack.us%2Fimg829%2F6612%2F2011anhim.jpg&hash=8d43c73eaa76a401dd6df4e2779ab6aa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg695.imageshack.us%2Fimg695%2F852%2F2011anhim1.jpg&hash=1eae75a59272caf1d78b5c52b19a99b8
 

Last edited:

Đối tác


Top